Medlemskab

Lokalhistorisk Forening for Hammel og Omegn
er en støtteforening, for det lokalhistoriske arbejde i Hammel.

Man kan blive medlem af Arkivets Støtteforening
Som medlem af foreningen, kan man deltage gratis i de
arrangementer, der bliver afholdt af Arkivet.

Hvert år i april måned afholdes der et årsmøde, og i den
forbindelse, også et arrangement af lokalhistorisk tilsnit.
Når situationen byder sig, afholdes en gang imellem
arrangementer henover året.

Det koster 100 kr. at være medlem og kontingentet dækker
hele husstanden.

Medlemsskabet kan tegnes, ved henvendelse personligt,
via telefon eller e-mail til Arkivlederen Poul Nørgård Jensen,
i åbningstiden.

Kontakt Arkivlederen