Arkivets byer og sogne

Hammel-Favrskov Lokalhistorisk Arkiv dækker disse ni sogne:
Hammel, Voldby, Søby, Røgen, Sporup, Haurum, Sall, Lading og Skjød.

Under Søby Sogn hører byerne: Svenstrup
Under Lading Sogn hører byerne: Fajstrup og Skjoldelev.

Sognene Granslev (Bøstrup), Houlbjerg og Laurbjerg
bliver dækket af Lokalhistorisk Arkiv i Langå,
hvis arkivalierne stammer fra før kommune sammenlægningen i 2007.
Hvis arkivalierne hører til tiden efter 2007, kan de findes på arkivet i Hammel.

Et sogn er betegnelsen for
et geografisk område med en fælles kirke.
Sognet bliver navngivet efter den by, hvori kirken ligger.

Haurum-Sall og Røgen-Farre
har deres egne lokalhistoriske arkiver og hjemmesider.
Man skal dog være opmærksom på, at en del af deres arkivalier
ligger på arkivet i Hammel.

Haurum-Sall Lokalhistoriske Arkiv
Frijsendal Friskole
Skolevangsvej 12, Sall, 8450 Hammel
Arkivleder: Rigmor Prebensen
Formand: Erik Frandsen
Telefon: 86 96 16 96
Hjemmeside: http://www.sallnet.dk/?p=lokalhistorisk-forening
Åbningstid: torsdag kl 14-16.30

Røgen-Farre Lokalhistoriske Arkiv
Farre Forsamlingshus
Vandværksvej 3, Farre, 8472 Sporup
Arkivleder: Lars Hegndal
Telefon: 86 96 98 13
Email:
Hjemmeside: www.roegen-farrearkiv.dk
Åbningstid: mandag 19-21